Chính sách vận chuyển

Giao hàng nhanh và đúng hẹn cho 95% đơn hàng là mục tiêu mà đội ngũ vận hành của Coolmate đang hướng tới. Khách hàng hãy tin ở Coolmate, chúng tôi sẽ làm được trong năm 2020!
Hiện tại Coolmate đang là đối tác lớn với 2 đơn vị giao hàng nổi tiếng có uy tín như Ninjavan và Snappy

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN TRUNG BÌNH

Đơn nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh: Khách hàng sẽ nhận được trong vòng 24 tiếng kể từ khi được xác nhận đơn hàng (trừ trường hợp đơn hàng dạng đặt trước hoặc chưa đủ tồn kho, Coolmate sẽ gửi đi từ kho vận hành khác tỉnh và CSKH của Coolmate sẽ thông báo cho khách hàng về vấn đề này). Thông thường có thể sớm hơn tuỳ thuộc vào thời gian khách hàng đặt
Đơn nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh: Khách hàng sẽ nhận được trong vòng 24 tiếng kể từ khi được xác nhận đơn hàng (trừ trường hợp đơn hàng dạng đặt trước hoặc chưa đủ tồn kho, Coolmate sẽ gửi đi từ kho vận hành khác tỉnh và CSKH của Coolmate sẽ thông báo cho khách hàng về vấn đề này). Thông thường có thể sớm hơn tuỳ thuộc vào thời gian khách hàng đặt

Chính sách đổi trả

Giao hàng nhanh và đúng hẹn cho 95% đơn hàng là mục tiêu mà đội ngũ vận hành của Coolmate đang hướng tới. Khách hàng hãy tin ở Coolmate, chúng tôi sẽ làm được trong năm 2020!
Hiện tại Coolmate đang là đối tác lớn với 2 đơn vị giao hàng nổi tiếng có uy tín như Ninjavan và Snappy

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN TRUNG BÌNH

Đơn nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh: Khách hàng sẽ nhận được trong vòng 24 tiếng kể từ khi được xác nhận đơn hàng (trừ trường hợp đơn hàng dạng đặt trước hoặc chưa đủ tồn kho, Coolmate sẽ gửi đi từ kho vận hành khác tỉnh và CSKH của Coolmate sẽ thông báo cho khách hàng về vấn đề này). Thông thường có thể sớm hơn tuỳ thuộc vào thời gian khách hàng đặt
Đơn nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh: Khách hàng sẽ nhận được trong vòng 24 tiếng kể từ khi được xác nhận đơn hàng (trừ trường hợp đơn hàng dạng đặt trước hoặc chưa đủ tồn kho, Coolmate sẽ gửi đi từ kho vận hành khác tỉnh và CSKH của Coolmate sẽ thông báo cho khách hàng về vấn đề này). Thông thường có thể sớm hơn tuỳ thuộc vào thời gian khách hàng đặt

Hướng dẫn đặt hàng

Giao hàng nhanh và đúng hẹn cho 95% đơn hàng là mục tiêu mà đội ngũ vận hành của Coolmate đang hướng tới. Khách hàng hãy tin ở Coolmate, chúng tôi sẽ làm được trong năm 2020!
Hiện tại Coolmate đang là đối tác lớn với 2 đơn vị giao hàng nổi tiếng có uy tín như Ninjavan và Snappy

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN TRUNG BÌNH

Đơn nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh: Khách hàng sẽ nhận được trong vòng 24 tiếng kể từ khi được xác nhận đơn hàng (trừ trường hợp đơn hàng dạng đặt trước hoặc chưa đủ tồn kho, Coolmate sẽ gửi đi từ kho vận hành khác tỉnh và CSKH của Coolmate sẽ thông báo cho khách hàng về vấn đề này). Thông thường có thể sớm hơn tuỳ thuộc vào thời gian khách hàng đặt
Đơn nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh: Khách hàng sẽ nhận được trong vòng 24 tiếng kể từ khi được xác nhận đơn hàng (trừ trường hợp đơn hàng dạng đặt trước hoặc chưa đủ tồn kho, Coolmate sẽ gửi đi từ kho vận hành khác tỉnh và CSKH của Coolmate sẽ thông báo cho khách hàng về vấn đề này). Thông thường có thể sớm hơn tuỳ thuộc vào thời gian khách hàng đặt

Hướng dẫn kích thước

Giao hàng nhanh và đúng hẹn cho 95% đơn hàng là mục tiêu mà đội ngũ vận hành của Coolmate đang hướng tới. Khách hàng hãy tin ở Coolmate, chúng tôi sẽ làm được trong năm 2020!
Hiện tại Coolmate đang là đối tác lớn với 2 đơn vị giao hàng nổi tiếng có uy tín như Ninjavan và Snappy

THỜI GIAN VẬN CHUYỂN TRUNG BÌNH

Đơn nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh: Khách hàng sẽ nhận được trong vòng 24 tiếng kể từ khi được xác nhận đơn hàng (trừ trường hợp đơn hàng dạng đặt trước hoặc chưa đủ tồn kho, Coolmate sẽ gửi đi từ kho vận hành khác tỉnh và CSKH của Coolmate sẽ thông báo cho khách hàng về vấn đề này). Thông thường có thể sớm hơn tuỳ thuộc vào thời gian khách hàng đặt
Đơn nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh: Khách hàng sẽ nhận được trong vòng 24 tiếng kể từ khi được xác nhận đơn hàng (trừ trường hợp đơn hàng dạng đặt trước hoặc chưa đủ tồn kho, Coolmate sẽ gửi đi từ kho vận hành khác tỉnh và CSKH của Coolmate sẽ thông báo cho khách hàng về vấn đề này). Thông thường có thể sớm hơn tuỳ thuộc vào thời gian khách hàng đặt

Hướng dẫn chọn size

Kích thướcVaiChiều dàiChiều dài tayNgực
S20.126.69.143.3
M20.527.29.344.9
L20.927.89.446.5
XL21.328.39.648